Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Skorzystaj z formularza kontaktowego:

Zapraszamy do kontaktu z nami w godzinach 10-15

Nasza pracownia mieści się przy ul. Prymasa Tysiąclecia 48a lok. 34

Tel. +48 (22) 211 14 16

E-mail: blonie@zegarkiblonie.pl

skontaktuj się z nami

Adres siedziby spółki: BŁONIE Sp. z o.o., ul. Aleja Prymasa Tysiąclecia 48A, 01-242 Warszawa

Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000514611, NIP: 7010430409, Regon: 147275361

Wysokość kapitału zakładowego: 166 700,00 PLN (wpłacony w całości)